Formy Wing Chun

Siu Lim Tao  –  „Malá myšlenka“

je první forma Wing Chun. Učí cvičence základy tohoto bojového umění. Cvičenec se v této formě učí stabilnímu postoji, vnímání centrální linie, uvolněnosti, správnému dýchání a účinnému využívání energie.

 

Chum Kiu  –  „Hledání mostu“

je druhá forma Wing Chun a staví na základě znalostí získaných v první formě. Učí cvičence jak dovednosti získané v Siu Lim Tao používat za různých podmínek, učí jak používat energii celého těla a mobilitě.

 

Biu Jee  –  „Bodající prsty“

je třetí a poslední forma s holýma rukama ve Wing Chun. Tato forma byla považována za tajnou a učili se ji pouze důvěryhodní cvičenci za zavřenými dveřmi. Obsahuje pokročilé techniky a záchranné techniky.

 

Mok Yan Jong  –  „Dřevěný panák“

je čtvrtá forma Wing Chun obsahující 116 technik. Forma se cvičí na dřevěném panákovi proti fiktivním technikám.

 

Luk Dim Bun Kwon  –  „6 a 1/2 technik tyče“

je první forma se zbraní v bojovém umění Wing Chun. Cvičí se s tyčí o délce cca 2,5 metrů.

 

Baat Cham Dao  –  „Osm způsobů použití nože“

je poslední forma Wing Chun a cvičí se s motýlími meči.