10 konceptů Wing Chun

1. Nekopej výše, než je úroveň pasu

Pokud kopete vysoko, je čas který vaše noha bude ve vzduchu delší a tím je déle ohrožena vaše opěrná noha. Čím kratší bude dráha vašeho kopu, tím dříve se vaše noha vrátí na zem a váš postoj bude stabilní. Čím vyšší je váš kop, tím jste zranitelnější.

 

2. Udržuj rovnováhu

Rovnováha je všechno. Bez ní nemá nic jiného smysl. Síla v bloku, údery, kopy, všechno začíná dobrou rovnováhou. Bez rovnováhy nemůže být energie vytlačena z vašeho postoje a uvolněna přes pohyb nebo techniku.

 

3. Chraň centrální linii

Nejkratší vzdálenost mezi dvěma body je přímka. Použijte svůj kryt, aby jste chránili přímou cestu ke středu vašeho těla. Vlastněte centrální linii a chraňte ji. Tím, že zaujmete pozici podél nejkratší cesty mezi vámi a soupeřem, přinutíte ho, aby zvolil delší cestu. Vzhledem k tomu, že vzdálenost bude přenesena do času, získáte jej více k identifikaci pohybu a reakci na něj.

 

4. Sleduj soupeřův loket

Pokud se pohybuje ruka člověka, musí se pohybovat i jeho loket, proto se k vám nemůže soupeřova ruka dostat, aniž by se jeho loket pohnul. Je jednodušší zpozorovat pohyb lokte, než blízkou pěst. Kromě toho, že je dál, pohybuje se loket pomaleji než pěst a je jednodušší číst jeho pohyb. Při přímém úderu je loket přibližně dvaapůlkrát pomalejší než pěst. Při obloukovém útoku je až čtyřikrát pomalejší. Stejný koncept se dá využít u nohy a kolene.

 

5. Útoč na slepou stranu

V tradičním Wing Chun se vnější strana soupeřova ramene nazývá „slepá strana“. To je strana, na kterou se chcete dostat, protože vám umožní udržet maximální vzdálenost od opačné ruky a tak se musíte vyrovnat jen s jednou rukou. Cílem je zajistit abyste mohli svobodně používat obě ruce a současně soupeře omezovali jen na jednu. Nepřibližujte se přímo před soupeře, protože tak budete ohroženi oběma rukama i nohama.

 

6. Trénuj, aby jsi viděl všechno

Nejlepší způsob jak vidět „všechno“ je, dívat se jen na jednu věc. Pokud se budete snažit za každou cenu sledovat všechno, je dost pravděpodobné, že nakonec neuvidíte nic. Kde by jste tedy měli začít? Jak už bylo řečeno výše, začněte soupeřovým loktem, protože je součástí jeho nejbližší zbraně. Zaměřením se na nejbližší zbraň, budete schopni rozpoznat největší hrozbu.

Pokud se vaše oči budou soustředit na loket soupeře, měli byste využít svého periferního vidění, abyste si uvědomili další tři body: jeho opačný loket a obě kolena. Pokud zjistíte, že jedna z částí těla se pohybuje směrem k vám, vaše oči by se měly okamžitě zaměřit na ni.

Pokud se dotknete jedné ze soupeřových končetin pomocí techniky zablokování nebo zachycení, vaše oči by se měly zaměřit na další nejbližší hrozbu, protože končetinu, která vás ohrožovala, můžete cítit a díky kontaktu už se na ni nemusíte dívat. Vaše oči mohou hledat jinde.

 

7. Dostaň soupeře do obrany

Staré přísloví říká, že nejlepší obrana je dobrý útok. To je z velké části pravda. Nemůžete vyhrát tím, že se budete věčně bránit. Nejlepší způsob jak nedovolit soupeři útok, je zaútočit první a donutit ho přejít do obrany. To jej přiměje aby se bránil namísto toho, aby se snažil vám ublížit – musí se bránit a nebo utrpět zranění.

Wing Chun cvičenci používají obranu a útok současně. To jim umožňuje okamžitě přesunout nátlak zpět na soupeře.

 

8. Útoč na rovnováhu soupeře

Jak bylo uvedeno výše, rovnováha je vše. Proto musíte vždy udržovat rovnováhu a používat ji k útoku na rovnováhu svého soupeře. Bez dobré rovnováhy se nebude moci účinně pohybovat, zablokovat a ani udeřit.

Ve Wing Chun, je toho dosaženo především kontrolou lokte soupeře. Pokud ovládáte jeho lokty, můžete ovládat jeho rovnováhu.

 

9. Nauč se rozpoznat mezeru

Musíte vědět, kdy, jak a kam zasáhnout a to v jakémkoliv systému. Dále musíte své oči vycvičit, aby rozpoznaly otevření. Pokud nemáte „dobré oči“ a nevíte, jak zjistit otevření, tak i ty nejlepší techniky na světě vám budou k ničemu.

Proto se musíte naučit, abyste byli schopni zjistit otevření soupeře v každé situaci a mít reflexy, abyste jej využili, dokud existuje.

 

10. Měj „srdce“, ale ovládej své emoce

Musíte mít srdce bojovníka, bojového ducha, vůli vyhrát. Pokud si myslíte, že nemůžete vyhrát, tak pravděpodobně nemůžete. Vědění je moc. Nejvíce se bojíte toho, co nevíte. Nejlepším klíčem k odstranění strachu je poznávání toho, čeho se bojíte. Musíte se snažit abyste se v nepříjemných situacích cítili pohodlně. Nemůžete dovolit strachu, hněvu nebo vzrušení, aby narušily vaši schopnost účinně se vypořádat se soupeřem.

Váš největší soupeř jste vy sami. Musíte poznat sami sebe. Pochopením sama sebe můžete začít chápat ostatní, včetně svého soupeře a možná budete schopni zbavit se svého strachu. To vám umožní zaměřit se pouze na proces, nikoliv na strach z výsledků.

Pokud se budete na každou bojovou situaci dívat z pohledu výše uvedených principů a pracovat na jejich začlenění do tréninku a sparringu – včas uvidíte obrovský rozdíl v aplikaci vašich technik.