Důležitost ctnosti v čínském bojovém umění

Tradiční čínská bojová umění mají historii tak dlouhou jako samotná Čína a vždy hrála v její historii důležitou roli. Dědí se po několik tisíc let a mají bohatý systém teorií. Stejně jako meditační čchi-kungové praxe, které jsou obvykle spojeny s taoistickou či buddhistickou duchovní kultivací, i bojová umění věnují pozornost morálním principům a charakterovým vlastnostem.

Skutečná definice bojových umění je zastavit násilí, válčení či konflikt, zatímco bojujete za harmonii a klid.

Bojovým uměním ke zdraví a vyrovnanosti

Lidské tělo potřebuje prostor pro odpočinek, jídlo, spánek, cvičení a práci. Pokud se jedná o relaxaci, sport a udržování se ve zdraví, cvičením vnitřních bojových umění můžeme dosáhnout regenerace organismu po prožívání stresu v zaměstnání. Pomalé pohyby ve vnitřních bojových uměních nám mohou pomoci spojit se s vnitřním fungováním organismu a získat tak duševní vyrovnanost. Důrazem na to, co je uvnitř nás, můžeme nejen lépe porozumět vnitřní síle oponenta a jeho pohybům, ale pomůže nám to i lépe zvládnout obtížné situace v každodenním životě.
Protože se v tradičních čínských bojových uměních klade důraz na ovládání agresivity a etiku, může to pomoci nejen vám, ale například i vašemu dítěti ke zvládání napjatých situací. Podle mistra Lung-fej Janga, jediného certifikovaného mistra vzácného stylu kudlanky nábožné (San Si Žen Š‘, Seven Star Mantis), jsou bojová umění dobrý způsob, jak porozumět životu.

Není bez důvodu, že jsou vnitřní bojová umění hodnocena výše než tvrdé styly, protože kromě užití k boji jsou též užitečná pro zlepšení fyzického a emočního zdraví.

Pěstování „wu te“ – ctnosti v boji

Bojová umění mají kromě sady bojových technik i bohaté formy k vyjádření vnitřní ctnosti a charakteru. V dávné Číně se žilo jednoduchým životem, postaveným na vysokém morálním kodexu. Lidé brali slávu a vlastní prospěch na lehkou váhu, ctili pořádek a vytříbenost. Muži se snažili dosáhnout vysoké úrovně chování jak v životě, tak v boji.

„Pěstování ctnosti pomůže cvičenci překonat jeho slabosti a dosáhnout vyšší sféry uvažování. Nebojí se bolesti či zranění, a tak může být trénován k vyššímu stupni mistroství.“ – mistr pokročilých čínských bojových umění Li Jou-fu.

Přenos čínského bojového umění z mistra na žáka je založen na starodávném čínském pojmu „wu te“, tedy ctnosti v boji. Mistři si často pro předání svého učení vybírali jen žáky s vysokým morálním měřítkem. Pokud takové osoby nenašli, mohli založit školu bojového umění, ve které žáky učili, jak se správně chovat. A tak se v průběhu dějin objevily dvě metodiky pro výuku bojových umění: vlastní výběr studentů do učení nebo výuka žáků k následování ctnosti. Tedy ctnost je nejdůležitějším požadavkem pro přijetí učedníka ve všech tradičních bojových uměních.
I když bojová umění mohou pomoci zemi zvítězit ve válce o území, oslabit zlé prvky ve společnosti a chránit nevinné, na vysoké úrovni se bojová umění nemají zaměřovat čistě jen na boj. Bojové dovednosti jsou vlastně jen vedlejšími produkty kultivování ctnosti.

 

Zdroj: Epoch Times